Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po C

 • Cacatio matutina est tamquam medicina - Ranní stolice je jako lék (Středověké přísloví)
 • Calumniare audacter, semper aliquid heret. - Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.
 • Captātiō benevolentiae - Snaha získat si přízeň (Quintilianus, Základy rétoriky)
 • Carpe diem quam minimum credula postero. - Užij dne a nic nevěř budoucnosti. (Horatius, Ódy)
 • Carpe noctem - Urvi noc. Výklad: Užij si každou noc.
 • Carpe vītam - Urvi život. Výklad: Užívej si život.
 • Cāsus bellī - Důvod (záminka) k válce.
 • Cave canem! - Pozor na psa! (Častý nápis ve vestibulech římských domů)
 • Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam. - Ostatně se domívám, že je potřeba zničit Kartágo (Cato po každé své veřejné řeči).
 • Christus mansionem benedicat (C+M+B, K+M+B) - Kristus žehnej tomuto domu
 • Clāra pacta – bonī amīcī - Dobré účty dělají dobré přátele.
 • Cogito ergo sum - Myslím, tedy jsem. (René Descartes, Úvahy o první filosofii)
 • Conditiō sine quā nōn - Podmínka, bez níž ne. Výklad: Nezbytná podmínka, to, bez čeho se nelze obejít.
 • Conscientia mille testes - Svědomí je jako tisíc svědků.
 • Contradictiō in adiectō - „Protiklad v přívlastku“, protimluv.
 • Contrā vim mortis nōn est medicāmen in hortīs - Proti síle smrti se v zahradě nenachází žádná léčivá bylina. Pozn.: Verš v hexametru.
 • Corpus dēlictī - Předmět doličný.
 • Credendo vides - Kdo uvěří, uvidí.
 • Crēdō quia absurdum est - Věřím proto, že je to nesmyslné. (Výrok přisuzovaný Augustinovi)
 • Cuī bonō? - V čí prospěch? (zásada kriminalistiky, vinen je nejspíše ten, komu zločin přinesl prospěch)
 • Cuius regiō, eius religiō - Čí panství, toho náboženství (zásada augsburského míru z r. 1555).
 • Culpa lata dolo proxima est- Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu
 • Cum grānō salis - „Se zrnkem soli“, tj. se špetkou vtipu, ne doslova.
 • Curriculum vītae (CV) - Životopis (běh života).

Edit this entry.