Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po F

 • Faber est suae quisque fortunae - Každý je svého štěstí strůjcem. (Sallustius, Caesar)
 • Fabula docet - Z bajky plyne poučení
 • Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. - Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě. (sv. Augustin, Vyznání, 1,1)
 • Facit ipsa occasio furem - Příležitost dělá zloděje
 • Facta loquuntur - Činy mluví
 • Facta, non verba - Činy, ne slova
 • Factum est factum. - Co se stalo, to se stalo.
 • Fallere falentes non est fraus - Klamat podvodníka není zločin.
 • Fames optimus est cocus - Hlad je nejlepší kuchař
 • Fata volentem ducunt, nolentem trahunt - Osud vede toho, kdo chce, vleče toho, kdo nechce. (Seneca Mladší, Listy Luciliovi)
 • Fecit (nebo jen Fec.) - Vytvořil (u signatury uměleckých děl)
 • Felix, qui nihil debet. - Šťastný, kdo nic nedluží.
 • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas - Šťastný, kdo mohl poznat příčiny věcí. (Vergilius, Zpěvy rolnické)
 • Femina varium et mutabile semper - Žena je vždy vrtkavá a nestálá. (Vergilius, Aeneis)
 • Festina lente - Pospíchej pomalu. (Suetonius, Augustus)
 • Fiat iūstitia, pereat mundus - Ať je učiněno zadost spravedlnosti, svět ať si zhyne. (heslo Ferdinanda I.)
 • Fiat - Budiž; Staniž se
 • Fiat lux. - Budiž světlo (Bible, Gn 1, 3)
 • Fide, sed cui fidas, vide - Důvěřuj, ale dívej se komu.
 • Fides immota manet - Neotřesená víra trvá. (Heslo Juana Valdese, španělského filosofa a spisovatele na dvoře Karla V.)
 • Filo pendere - Viset na vlásku
 • Finis coronat opus - Konec korunuje dílo. Konec dobrý, všechno dobré.
 • Fistula dulce canit, volucrem cum decipit auceps - Píšťala sladce zpívá, když ptáčník chytá ptáka; srov. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
 • Flagellum Dei - Bič Boží (Přezdívka Attily)
 • Flatus vocis - Závan hlasu; Prázdný zvuk (označení středověkých filosofů nominalistů pro obecné pojmy, které nemají reálnou existenci)
 • Flectamus genua - Skloňme kolena; Poklekněme
 • Flectimur non frangimur - Skloníme se, ale nezlomíme (Heslo italského rodu Colonnů)
 • Foedum inceptu, foedum exitu. - Co špatně začíná, špatně skončí.
 • Foris Cato, intus Nero - Navenek Cato, uvnitř Nero srov. Navrch huj, vespod fuj (Cato byl čestný politik, Nero krutý a nelítostný císař)
 • Fortes fortuna adiuvat. - Štěstí přeje silným (Terentius, Formio)
 • Fortis cadere, cedere non potest. - Statečný muž padne, ale neustopí.
 • Fugit irreparabile tempus. - Čas nenávratně letí.
 • Fumum vendere - Prodávat dým (Apuleius, Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví - smysl: plané sliby)
 • Furor poeticus - Básnické vytržení

Edit this entry.