Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po N

 • Nec Hercules contra plures - Ani Herkules nezmůže nic tam, kde proti němu stojí více (protivníků). Česky dle Sapkowského: Každý šermíř na hovno, když nepřátel nerovno.
 • Nec locus tibi ullus dulcior esse debet patria - Žádné místo ti nesmí být milejší než vlast. - Cicero (Ep.fam.IV,9,3)
 • Nemo nascitur sapiens - Nikdo nerodí se moudrým.
 • Nihil horas, nisi serenas - (Nepočítám) žádné hodiny, pokud nejsou jasné. (citát na slunečných hodinách na zámku Neuwaldegg ve Vídni)
 • Nihil novi sub sole - Nic nového pod sluncem.
 • Nolens volens - Nechtíc chtíc (česky Chtíc nechtíc)
 • Nomen omen - Jméno je znamení (Výklad: jméno předurčuje svého držitele)
 • Non multa sed multum - Ne množství, ale mnoho (obsahem); "Non multi sed multa" - heslo 312. čs. stíhací perutě - parafráze na slova W.Churchila po bitvě o Británii, o vděčnosti takového množství (lidí,obyvatel Britanie), za tak mnoho (zachování naděje na vítězství a svobodu), takové hrstce (pilotů). Tedy asi: "Ne mnozí, ale mnoho"
 • Non omnia possumus omnes - Nemůžeme všichni všechno.
 • Non est ad astra mollis e terris via - Není lehká cesta ze země ke hvězdám.
 • Non est magnus pumilio licet in montem constiterit - Není velký trpaslík, ani kdyby se postavil na kopec.
 • Non scholae sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život.
 • Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit - Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná.
 • Nunc est bibendum – Nyní je třeba pít.

Edit this entry.