Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po L

  • Littera scripta manet - Co je napsáno, trvá / to je dáno.
  • Libera nos a malo - Osvoboď nás od zla/zlého.
  • Legio patria nostra - Legie je náš domov! (rozuměj Francouzská cizinecká legie)
  • Locus sigilli - Místo na pečeť (razítko) - často jen zkratka L. S. (na starých dokumentech apod.)
  • Lupus in fabula - Vlk v pohádce. Česky: My o vlku, a vlk za dveřmi.
  • Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit, non novit. - Pokud člověk neví, komu se podobá druhý člověk (tj. dokud ho nepozná či nerozpozná), tak je pro něj vlkem a ne člověkem. (Plautus, Komedie oslovská; viz též zkomolená zkrácenina Homo homini lupus)
  • Lupus ovium custos - Vlk hlídá ovce. Česky: Kozel zahradníkem.

Edit this entry.