Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po D

 • Dē factō - Ve skutečnosti.
 • De gustibus non est disputandum - Doslova O chutích není rozmlouvání, lepší je hezky česky Proti gustu žádný dišputát.
 • Dē iūre - Podle práva, podle zákona.
 • De mortuis nil nisi bene. - O mrtvých jen dobře.
 • De nihilo nihil - Z ničeho nic.
 • Dē omnibus dubitandum (est) - O všem je třeba pochybovat.
 • De te fabula narratur - O tobě se vypráví příběh; O tobě je řeč. (Horatius, Satiry)
 • Deus ex māchīnā - Bohové v pohybu (v ant. hrách), tj. zásah vyšší moci.
 • Dies stultis quoque mederi solet - Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
 • Discas oportet, quamdiu est, quod nescias - Je třeba, aby ses učil tak dlouho, dokud trvá tvoje neznalost.
 • Dīvide et imperā - Rozděl a panuj.
 • Dō ut dēs - Dávám, abys dal. Smyslem: Něco za něco.
 • Dracō dormiēns numquam tītillandus - Spící drak se nemá dráždit (Rowlingová, heslo bradavické školy)
 • Dubito ergo cogito, cogito ergo sum - Pochybuji, tedy myslím, myslím tedy jsem. (René Descartes, Úvahy o první filosofii)
 • Dulce et decorum est pro patria mori - Sladké a čestné je zemřít pro vlast. (Horatius, Ódy)
 • Dum spiro, spero. - Dokud dýchám, doufám (Heslo 601. skupiny speciálních sil dislokované v Prostějově)
 • Duobus certantibus tertius gaudet - Když se dva perou, třetí se směje.
 • Duo cum faciunt idem, non est idem - Když dva dělají totéž, není to totéž.
 • Dūra lēx, sed lēx - Tvrdý zákon, ale (přesto) zákon. (Digesta)
 • Decipit frons prima multos - První dojem často klame

Edit this entry.