Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po G

  • Galia est omnis divisa in partes tres - Celá Gallie je rozdělena na tři části (G. Iulius Caesar, začátek Commentarii de bello Gallico - Zápisky o válce gallské)
  • Gaudete! - Radujte se!
  • Genius loci - Duch místa (Genius byl původně strážný duch, bůžek, který ochraňoval dané místo)
  • Gloria in excelsis Deo - Sláva na výsostech Bohu (Bible, Lk 2,14 - chorál andělů při narození Ježíše, nápis na betlémech, součást katolické mše svaté)
  • Gradus ad Parnassum - Schody na Parnas (obrazný název starých učebnic latinských poetik)
  • Graeca sunt, nōn leguntur - Je to řecky, nečte se to. (O něčem, co je nesrozumitelné, a proto se to ignoruje; středověcí písaři neuměli řecky, a proto řecké úryvky přeskakovali)
  • Grātīs - Zdarma (doslova jen za díky)
  • Gutta cavat lapidem nōn vī sed saepe cadendō// sic homo fit doctus non vi sed saepe studendo. - Kapka hloubí kámen nikoliv silou, ale častým padáním, podobně se člověk stává učeným ne mocí, ale až po dlouhé době studia.

Edit this entry.