Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po R

  • Rara avis - Vzácný pták. Česky: Bílá vrána.
  • Repetita iuvat - Opakování prospívá.
  • Repetitio mater studiorum - Opakování (je) matka studia. Česky: Opakování matka moudrosti.
  • Requiem aeternam (dona eis Domine) - Odpočinutí věčné (česky: lehké) (dej jim, o Pane).
  • Requiescat in pace - Ať odpočívá v pokoji. Většinou se používá zkratka R. I. P. - na hřbitovech
  • Roma locuta, causa finita - Řím promluvil, případ je uzavřen.

Edit this entry.