Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po Q

  • Qui custodiet ipsos custodes? - Kdo bude hlídat samotné hlídače? (Kdo hlídá hlídače?)
  • Quidquid discis tibi discis - Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.
  • Qui nimium probat, nihil probat - Kdo příliš dokazuje, nic nedokáže.
  • Quis vellet pacem, preparat bellum - Kdo chce mír, chystá válku.
  • Quo vadis - Kam kráčíš
  • Quod erat demonstrandum - Q.E.D. - Což bylo dokázati. (Dnes bychom řekli "Což mělo být dokázáno"; používá se na konci důkazů (obvykle formálních) - v matematice, logice atd.)
  • Quod licet Jovi, non licet bovi - Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.
  • Quos vult Jupiter pendere, dementat prius - Koho chce bůh zničit, nejprve připraví o rozum.

Edit this entry.