Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po M

 • Magna venit nulli sine magno fama labore - Nedojde veliké slávy, kdo velkou námahu nezná.
 • Maleus maleficarum - Kladivo na čarodějnice.
 • Mea culpa, mea maxima culpa - Moje vina, moje převelká vina. (Confiteor, součást katolické mše)
 • Melioribus annis - Za lepších časů.
 • Memento mori - Pamatuj na smrt
 • Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris - Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se obrátiš. (Biblický verš: 1. kniha Mojžíšova, Genesis 3,19 - závěr řeči, kterou pronesl Bůh k Adamovi při vyhnání z ráje.)
 • Mens sana in corpore sano - Ve zdravém těle zdravý duch.
 • Meum est propositum in taverna mori - Mým záměrem je zemřít v hospodě.
 • Mi casa su casa - Můj dům je tvůj dům
 • Morituri te salutant - Jdoucí na smrt tě zdraví (caesare).
 • Mors tua vita mea - Tvá smrt je můj život.
 • Mutatis mutandis - když se změní to, co je třeba změnit, po provedení patřičných změn…

Edit this entry.