Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po S

 • Sapienti pauca - Moudrému (stačí) málo. Česky: Chytrému napověz, hloupému dolož
 • Scio me nihil scire - Vím, že nic nevím.
 • Sero venientibus ossa - Pozdě přicházejícím kosti. Česky: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
 • Semper fidelis - (Na)vždy věrní.
 • Sic erat in fatis - Tak určil osud.
 • Sic transit gloria mundi - Tak pomíjí světská sláva.
 • Si vis pacem, para bellum - Chceš-li mír, připravuj válku.
 • Simplius simplicissimus - Prosťáček nejprostší.
 • Sine amicitia vita est nulla - Bez přátel života není.
 • Sine aqua non vita est - Bez vody není života.
 • Sine ira et studio - Bez hněvu a zaujatosti. / Bez předsudků a vášní. / Bez zášti a přízně. (heslo Úřadu pro zahraniční styky a informace ČR)
 • S.P.Q.R. - Senatus Populusque Romanus. Česky: Senát a lid římský.
 • Stultorum infinitus est numerus - Hlupáků je nekonečný počet.
 • Stultorum mater sempiter gravida - Matka hlupáků je stále těhotná.
 • Stulti maxime sibi nocent - Hloupí škodí nejvíce sobě.
 • Sudetia non cantat - Na sudetských horách se nezpívá. (pořekadlo z Hané) Smysl: vyjádření známého faktu, že i když je život všude o dvou kůrkách, v horských oblastech Nízkého Jeseníku byl životní místních horalů značně složitější.

Edit this entry.