Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po P

 • Pacta sunt servanda - Dohody se musejí zachovávat.
 • Panem et circenses - Chléb a hry. Výklad: Dát lidem jídlo a zábavu a tak je získat pro své cíle.
 • Pater incertus, mater semper certa est - Otec je nejistý, matka je vždy jistá.
 • Pantha rei - Všechno plyne (Vše je v pohybu)
 • Pax vobis - Pokoj vám.
 • Pecunia non olet - Peníze nesmrdí.
 • Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám.
 • Per angusta ad augusta - Přes úskalí k výšinám
 • Per atria mortis - Skrz brány smrti.
 • Perdidistis utilitatem calamitatis - ztratili jste užitek pohromy
 • Piscem natare doces - Učíš rybu plavat.
 • Plaudite! - Tleskejte!
 • Post bellum auxilium. - Pomoc po válce (lidově: s křížkem po funuse).
 • Post hoc non est propter hoc - „Potom“ není totéž co „proto“.
 • Post coitum omne animalia triste est - Po koitu (sexuálním styku) jsou všichni tvorové smutni.
 • Praga caput regni - Praha hlava království
 • Praga mater urbium - Praha matka měst
 • Pro domo sua - Pro svůj dům. Výklad: Ve svůj prospěch.

Edit this entry.