Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po I

 • I.N.R.I. = Iesus Nazarenus Rex Iudeorum - Ježíš Nazaretský, král židů.
 • I.N.R.I. = Ianus Nazarenus Rex Infeorun - Janus Nazaretský, král pekel.
 • Ibis, redibis, non mortieris in bello. - Půjdeš, vrátíš se, nezemřeš ve válce. Výklad: Smysl se mění v opak přemístěním čárky za slovo non. (Výrok orákula v Delphách.).
 • In mediās rēs - Do středu věci. Přímo k věci.
 • In medio stat virtus - Ve středu je ctnost. Česky: Zlatá střední cesta.
 • In nomine patris et filii et spiritus sancti - Ve jménu otce i syna i ducha svatého.
 • Inter arma silent Musae - Mezi zbraněmi múzy mlčí. Výklad: Ve válce se umění nedaří.
 • In vino veritas - Ve víně je pravda.
 • In vino veritas, in aquam sanitas - Ve víně je pravda, ve vodě čistota.
 • Ignorantia iuris non excusat - Neznalost zákona neomlouvá.
 • I tego arcana Dei - Střežím tajemství boží.
 • Ignis et ars supleant nature defectum - Oheň a umenie nahrádzajú prirodzené nedostatky. (z krbu Budatínského zámku pri Žiline, SVK)

Edit this entry.